Csikung Tanfolyam

Phra_Ajan_Jerapunyo-Abbot_of_Watkungtaphao.Shaolin Csikung Tanfolyam

Kovács Lajos – Nemzetközi csikung tanárral, aki a Shaolin kolostorban élve tanulta Hszü Ming-Tang nagymestertől, akinek őse Kimnara nagymester, aki a kolostor örökös védelmező bod-hisszatvája. Ez élő tanítói mesterláncon történő képzést jelent.

 

A Kezdő tanfolyam első 3 órája ingyenesen látogatható.

Kezdő Tanfolyam: Szervezés alatt.
Haladó Tanfolyam: Szervezés alatt
.

       10:00-17:30 (Szombat-Vasárnap)

Mi is az a Csikung?

Egyszerűen szólva az élet tudománya, az élni tudás boldog művészete. Indiában a védikus hagyományban maradt fönn, Kínában a csikung fogalom mentén található a természetes élet kincsestára, évezredek megszívlelendő bölcselete.

A CSI /chi, qi, kí, prána, univerzális életenergia, léterő, stb/ az az erő, mely mindent áthat, minden látható és láthatatlan dolog belőle van. Anyag, erő, információ. Test, lélek, szellem. Táplál, gyógyít, tanít. Ahol összegyűlik, megjelenik valami a világban, s ahol ritkul, ott pedig eltűnik a szokvány érzékek számára.

 

A KUNG, derekas fáradozást, gyakorlatozást jelent annak érdekében, hogy az ember megismerje a természet törvényszerűségeit, s felhasználva ezt a tudást, befolyással tudjon lenni önmaga és a világ sorsára. (Az, hogy a fogalmak kínai elnevezését használjuk, nem jelenti, hogy nincs közünk hozzájuk. Sőt a gyökerektől vannak hun, magyar vonatkozások. Keleten ezt tudják) CSUNG JÜAN , középről, a központból eredő, a leghatalmasabb tudás és erő forrásából származó módszer. Bármely vallás gyakorlója számára használható.

Sokan képzelik úgy, hogy elegendő a test szükségleteivel foglalkozni, kevesebben vannak, akik a lelkiekkel is hajlandók, s még kevesebben, akiket a spiritualitás is vonz. Pedig a három szint elválaszthatatlan és fejlesztésük saját felelősségi kör. Senki nem ússza meg a véghezvitelt. Annyi a különbség, hogy a tömegek kényszerítő sorscsapások hatására változnak, a szellemi ember pedig szabadon, a maga hozta áldozatok révén. pl. gyakorlásokkal, meditációval.

A teljes élet a szellem, lélek, test működésének, átalakulásának figyelemmel kísérése, változtatása, a természet törvényeihez való igazítása. A rendszer nem kötelez semmire, bárki elsajátíthatja a mozgásos és a meditációs gyakorlatokat és mindenki a saját tempójában haladhat az önálló és a csoportos gyakorlások nyomán. Közben spontán gyógyulások történhetnek és erőteljes gyógyító technikákkal is megismerkedhetnek a résztvevők.

A lelkünk mélyén mindannyian érezzük, hogy létezik egy szabadabb élet, mely békés, boldog tiszta és igaz. Az ember minden vágyképzete arról szól, hogy ezt az állapotot elérje, de a hiányérzet megjelenésekor többnyire mindössze pótcselekvésekig jutnak legtöbben.Most pl. mobiloznak, de régről ismert a bódítószerek fogyasztása, a a meddő szexualitás,a munkamánia, a tv-zés, az evészet, stb. Mindezek hatására a vágy legföljebb csillapodik, de aztán újult erővel jelentkezik és egyszer csak kiderül, hogy értelmetlen időfecsérléssel telt az élet. Azon része biztos, amit nem hatott át a szeretet, vagyis a Csi. S azt sem tudjuk meg, hogy mi értelme a betegségeknek, miért születtünk és mi lesz velünk halálunk után? Ehhez szellemi iskolázottságra lenne szükség. Hiába állítanám, hogy a csikung mindenki számára a követendő módszer. Hogy teljes módszer, mely a tanítói mesterlánc tanúsága szerint elvezet az emberi létfejlődés legmagasabb fokáig.Sokaknak kell kerülőutakat bejárni, míg képesekké válnak a tanok befogadására. Másrészt nem véletlenül voltak titkosak a módszerek, ma sem adhatók át bárki számára, de rajtam ez kevéssé, a jelentkezőn inkább múlik.

A tanfolyam rendszerismertető első 3 órája térítésmentesen látogatható.

A két nap kaput nyit önmagunk és a világ megértéséhez.

Fényes üdv a Törekvőnek!

Kovács Lajos – Nemzetközi csikung tanár

Időpont: Kezdő Tanfolyam: Szervezés alatt. Haladó Tanfolyam: Szervezés alatt.

A tanfolyam díja: Kezdő Tanfolyam: 40.000! (Ismétlőknek 50%  kedvezmény! Amennyiben a haladó szintre is jelentkezik, akkor abban az esetben ingyenes az első szint ismétlése!)

Haladó Tanfolyam: 44.000 Ft! 

 


Jelentkezés: A tanfolyamra jelentkezni a jelentkezési lap küldésével, személyes kitöltésével és, és a regisztrációs díj befizetésével (személyesen vagy utalással) lehet.

Regisztrációs díj: 10.000,- Ft (Ez az összeg a részvételi díjba beleszámít.) Amennyiben a részvételi díj fennmaradó részét a jelentkezési határidőig egy összegben befizeti 10% kedvezményt biztosítunk a képzés teljes árából! (Ha a jelentkező a tanfolyamra való részvételtől bármely okból eláll, a regisztrációs díj 50%-a, azaz 5.000 Ft kerül visszafizetésre. A másik 50% az adminisztrációs költségeket fedezi. Ha a tanfolyam a képzőhely hibájából a meghirdetett időpontban nem kerül megrendezésre, a regisztrációs díj 100%-a visszakérhető, illetve a következő tanfolyamra automatikusan átkerül.)

Részletfizetés esetén a teljes összeg kerül kifizetésre több részletben, legfeljebb a tanfolyam időtartamának feléig bezárólag.

Bankszámlaszámunk!

Megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a jelentkező és a tanfolyam nevét.

A szabad helyek betöltése esetén korábban is lezárulhat! Jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével, illetve a regisztrációs díj (10.000 Ft) befizetésével válik hivatalossá!

error: