Egészségügyi alapmodul

 

Egészségügyi alapmodul természetgyógyászok számára képzését a következő formában:

Papír alapú és ONLINE távoktatás: Folyamatos jelentkezés!2017. szeptember 21. (csütörtök)

Első konzultációs nap: 2020.10.31.

Jelentkezés: Október 22.

A képzés során az önálló tanulás kerül előtérbe, ami lehetővé teszi a saját tempóban való haladást. A képzés kezdetén egy személyes találkozás során (illetve postai kézbesítéssel) kerül átadásra a tankönyv, illetve az ajánlott tanulási ütemterv.  Ezek után meghatározott időpontokban biztosítunk lehetőséget a konzultációra a segítő tanárral (tutorral). A konzultációk személyesen Sopronban, illetve videokonferencia segítségével,  Skype-n, vagy e-mailen is történhetnek. Haladhat egy csoporttal, vagy igény szerint saját ütemben egyedül.

A képzés 30 óra konzultációs lehetőséget foglal magában, melyek az alábbi időpontokban történik:

2020.10.31  Szombat 09:00-15:00
2020.11.07  Szombat 09:00-15:00
2020.11.14  Szombat 09:00-15:00
2020.11.28  Szombat 09:00-15:00

A konzultációkon való részvétel távoktatásban nem kötelező, de mindenképp ajánlott!

Amennyiben a konzultációs napokon nem tud részt venni, kérheti online formában is!

A képzés költsége 60.000 Ft.

Jegyzet: 6.000 Ft

A KÉPZÉS CÉLJA:

A 11/1997 Népjóléti Miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő egészségügyi alapismeretek nyújtása azok számára, akik később természetgyógyászati képzésben szeretnének részt venni.

 

Mentesség az Egészségügyi alapismeretek természetgyógyászok számára írásbeli modulvizsga elvégzése alól.

„Az egészségügyi modulvizsga alól felmentés jár abban az esetben, ha a vizsgára jelentkező államilag elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik és az ÁEEK EFF által vezetett Alapnyilvántartásban (ANYI), mint közhiteles hatósági nyilvántartásban szerepel.”

A meglévő egészségügyi végzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél birtokában nem kell külön kérvényt beadni!

A szakmai vizsgára történő jelentkezéskor az egészségügyi bizonyítvány/oklevél igazolja az egészségügyi végzettséget!

Jelentkezem

A tananyag tizenegy egységet foglal magában, ezek a következők:

• Általános anatómia és kórtani alapismeretek
• A mozgás szervrendszere
• A keringés szervrendszere
• A légzés szervrendszere
• Az emésztés szervrendszere
• A kiválasztás szervrendszere
• A szaporodás szervrendszere
• A neuroendokrin rendszer
• Az idegrendszer
• Az érzékszervek
• Elsősegély nyújtási alapismeretek, elsősegély gyakorlat

A képzés sikeres befejezésének feltétele a két írásbeli köztes vizsga, illetve az írásbeli záróvizsga teljesítése. Ezek után kerül kiállításra az igazolás és az adatlap, ami az ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság felé történő vizsgajelentkezés feltétele.

Az írásbeli modulvizsgát az ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság szervezi Budapesten.

A képzésre jelentkezés feltételei: Középiskolai végzettség (érettségi) – a képzésen szeretettel várunk minden érdeklődőt, akár érettségi nélkül is. A képzést bárki elvégezheti, részére igazolást tudunk kiállítani. Adatlapot, így vizsgára jelentkezési jogosultságot csak érettségi esetén tudunk kiállítani.

A természetgyógyászati szakmai képzések felépítése Magyarországon a hatályos jogszabályok szerint (2014):

I. ALAPMODULOK

Egészségügyi alapmodul természetgyógyászok számára részletes tematika EÜ-Modul – vagy meglévő egészségügyi szakképesítés.
Természetgyógyászati alapmodul természetgyógyászok számára részletes tematika TGY-modul
Életmódtábor
Egészségügyi és Természetgyógyászati alapmodul vizsgák bővebb tájékoztató

A tanfolyam helye és további információk:
Nap-Ház Natura Bolt, 9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 2.
Tel.: 06 99 787 833, 06 70 6090 117

Jelentkezési lap

  • Az igazolás kiállításához szükséges.
  • Az igazolás kiállításához szükséges.
error: