Egészségügyi és Természetgyógyászati alapmodul vizsgák bővebb tájékoztató

Egészségügyi és Természetgyógyászati alapmodul vizsgák:

Az egészségügyi és természetgyógyászati alapmodul tanfolyamok írásbeli vizsgával zárulnak. A vizsga helye: ÁEEK, 1085 Budapest, Horánszky u. 15.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • kitöltött és aláírt Jelentkezési lap

 • középiskolai előképzettséget igazoló bizonyítvány másolata, (külföldi bizonyítvány esetén honosítási dokumentum, és annak Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda általi hiteles fordítása is)

 • az Egészségügyi alapismeretek vagy Természetgyógyászati alapismeretek tanfolyam elvégzéséről szóló ADATLAP eredeti példánya (TGY modul vizsgára jelentkezésnél tartalmazza az 5 napos saját élményű, bentlakásos életmód-táborról szóló igazolást)

 • a vizsgadíj átutalásáról szóló igazolás

A fenti dokumentumokat postai úton kell benyújtani a 1444 Budapest, Pf. 270 címre,

vagy személyesen a 1085 Budapest, Horánszky utca 15 számon található ÁEEK székhelyére.

Szak megnevezése rovatban fel kell tüntetni a: „EÜ modul”vagy „TGY modul” megnevezést.
A jelentkezési lapon az e-mail cím megadása (elektronikus úton történő értesítés miatt) feltétlenül szükséges!
Kizárólag a jelentkezési határidőn belül hiánytalanul beérkezett jelentkezési dokumentációt fogadják be!

A modulvizsga alkalmával (annak megkezdése feltételeként) a vizsgázónak be kell mutatnia:

 • személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát,

 • eredeti középiskolai előképzettségét igazoló bizonyítványát.

Vizsgadíj:

Vizsgadíj befizetése a jelentkezési határidőt megelőzően banki átutalással történjen.
Kedvezményezett neve: Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (ÁEEK EFF) Bankszámlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-01490576-00000000
Külföldről is a pontos forint összeget kérik átutalni!
(IBAN HU 06 1003 2000 0149 0576 0000 0000)
A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel: vizsgázó neve, EÜM vagy TGYM/hónap
Vizsgadíj-számla kiállítására és átadására, a vizsgadíj megfizetését követően kerül sor.

A vizsgadíj a 2020. évben 24.500.- Ft

A befizetett vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg) a vizsgaszervező nem téríti vissza!

Modulvizsga halasztása:
Modulvizsga halasztása külön kérelemre, 10.000,-Ft halasztási díj megfizetése ellenében és a vizsgázó által – kérelmében – megjelölt olyan vizsgaidőszakra történhet, amely esetében a jelentkezési határidő még nem járt le.

Modulvizsga általános információk:
A jelentkezési határidőn túl beérkezett jelentkezési dokumentációt a következő vizsgára történő jelentkezésként kezeli a vizsgaszervező intézmény.

Az Egészségügyi és az Általános természetgyógyászati ismeretek modulvizsgákra külön-külön kell a jelentkezési dokumentációt beadni.

A vizsgázó, amennyiben az adott hónapban mindkét modulból kíván vizsgát tenni, a jelentkezési lapokon ezt tüntesse fel.

A vizsgaszervező elektronikus úton tájékoztatja a vizsgázót a vizsga menetéről (helyszín, időpont, tudnivalók).

A vizsgaszervező Intézmény a modulvizsga eredményéről postai úton küld értesítést

A modulvizsgák időpontjai, jelentkezési határidők:

Szak megnevezése Jelentkezési anyag beérkezési határideje Írásbeli vizsga időpontja
Egészségügyi modul
rövidítés (EÜM)
és
Természet-gyógyászati
modul (rövidítés TGY modul)
2020. augusztus 15. 2020. november 11-12.
2020. november 15. 2021. február 10-11.
2021. január 15. 2021. április 07-08.
2021. március 15. 2021. június 02-03.
2021. június 15. 2021. szeptrmber 08-09.
2021. augusztus 15. 2021. november 10-11.
2021. november 15. 2022. február 09-10.

 

Mentesség az Egészségügyi alapismeretek írásbeli modulvizsga elvégzése alól:
Az ÁEEK vizsgaszabályzata alapján: Az egészségügyi modulvizsga alól automatikusan felmentés jár annak, aki államilag elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik és az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Alapnyilvántartásában szerepel.

A meglévő egészségügyi végzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél birtokában nem kell külön kérvényt beadni! A szakmai vizsgára történő jelentkezéskor az egészségügyi bizonyítvány/oklevél igazolja az egészségügyi végzettséget!

Szakmai vizsgát tenni kizárólag sikeres Egészségügyi és Általános természetgyógyászati ismeretek modulvizsgákat követően lehetséges.

Az alapmodul vizsgákkal kapcsolatban felmerülő kérdéssel, kéréssel, észrevétellel keresni kell:

Szakképzés Szervezési Főosztály
1085 Budapest, Horánszky utca 15. Tel.: +36/1/919-0343  Fax: +36/1/338-3944
E-mail: oktatas@enkk.hu

Egészségügyi modul: Kassai Csilla

tgymodulvizsga@aeek.hu; kassai.csilla@aeek.hu
06-1/919-0343/150 mellék

Természetgyógyászati modul: Herczeg Enikő

tgymodulvizsga@aeek.hu; herczeg.eniko@aeek.hu
06-1/919-0343/285 mellék

Szakmai modul vizsgák:

Jelentkezés, vizsgadíj befizetés és igazolás:

 • Jelentkező hiánytalanul, a vonatkozó határidőn belül megküldi jelentkezési anyagát a vizsgadíj befizetés igazolásával együtt.

 • A vizsgaszervező értesítést küld a vizsgáról (helyszín, időpont, tudnivalók)

A vizsgán (minden vizsgarész alkalmával annak megkezdése feltételeként) be kell mutatni:

 • személyi igazolványt

 • eredeti középiskolai előképzettségét igazoló bizonyítványát,

 • Életmód-tanácsadó és terapeuta (ÉTT) szak esetében: eredeti felsőfokú végzettséget igazoló diplomáját/oklevelét

Szakmai vizsgára jelentkezés beérkezésének határideje 2020-as vizsgákra:

I. 2021. tavaszi (március-április) vizsgaidőszak 2020. december 10.
II. 2021. nyári (június-július) vizsgaidőszak 2021. március 10.
III. 2021. őszi (október-november) vizsgaidőszak 2021. július 10

Szakmai vizsgára jelentkezésekhez az alábbiakat kell csatolni:

 • Kitöltött, aláírt vizsgára jelentkezési lap,

 • eredeti középiskolai előképzettségét igazoló bizonyítvány fénymásolata (külföldi bizonyítvány esetén honosítási dokumentum, és annak hiteles fordítása is),

 • egészségügyi alapmodul vizsga sikeres teljesítéséről szóló igazolás fénymásolata (ennek hiányában az egészségügyi végzettséget igazoló bizonyítvány másolata),

 • természetgyógyászati alapmodul vizsga sikeres teljesítéséről szóló igazolás fénymásolata,

 • eredeti igazolás (Adatlap) a képzés elvégzéséről,

 • illetve bizonyos szakoknál az előírt gyakorlat teljesítéséről szóló eredeti igazolás is a jelentkezési dokumentáció részét képezi.  (AKU | AMM | ÉTT | REF szakokon)

 • Életmód-tanácsadó terapeuta (ÉTT) szak esetében felsőfokú végzettséget igazoló diploma másolata (az alábbiak közül egy felsőfokú végzettség szükséges: egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai, szociális, népművelői, teológiai, agrártudományi szakirányú)

 • Életmód-tanácsadó terapeuta (ÉTT) szak esetében “Megélt gyökeres életmódváltás legalább 1 éves saját élményű tapasztalat” – esettanulmány készítése. Elektronikus úton el kell küldeni az írásbeli vizsgáig és az írásbeli vizsgán be kell adni nyomtatott formában is.

 • Reflexológus (REF) szak esetében esettanulmány készítése.
  Elektronikus úton el kell küldeni az írásbeli vizsgáig és a szóbeli/gyakorlati vizsgán be kell adni nyomtatott formában is.

 • Szemtréner (SZT) szak esetében esettanulmány készítése.
  Elektronikus úton el kell küldeni a szóbeli/gyakorlati vizsga előtt 7 nappal és a szóbeli/gyakorlati vizsgán be kell adni nyomtatott formában is.

 • A szakmai vizsgadíj befizetése a jelentkezési határidő előtt történik banki átutalással az ÁEEK EFF (Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság) bankszámlaszámára: MÁK 10032000-01490576-00000000 (a közleményrovatban fel kell tüntetni a vizsgázó nevét és a szak megnevezését). A hiánytalan, határidőre megküldött vizsgaanyaghoz, a vizsgadíj megfizetéséről szóló igazolást a jelentkezési anyaghoz csatolni kell”

  Külföldről a pontos forintösszeget kérik átutalni: IBAN HU 06 1003 2000 0149 0576 0000 0000 A vizsgadíjról szóló számla kiállítására és átadására a vizsgadíj megfizetését követően kerül sor.

Vizsgaszervező elektronikus úton értesítést küld a vizsgáról (helyszín, időpont, tudnivalók)

A vizsga díja: 2019. évi

Szak Vizsgarészek Szak rövidítése Díj
Alternatív fizioterapeuta szóbeli, gyakorlati AFI 40.900.- Ft
Akupresszőr írásbeli, szóbeli, gyakorlati AKU 48.900.- Ft
Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta írásbeli, szóbeli, gyakorlati AMM 49.100.- Ft
Bioenergetikus szóbeli, gyakorlati BIO 44.600.- Ft
Életmód-tanácsadó és terapeuta írásbeli, szóbeli, gyakorlati ÉTT 42.500.- Ft + tábor díja
Fitoterapeuta szóbeli, gyakorlati FIT 46.000.- Ft
Fülakupunktúrás addiktológus szóbeli, gyakorlati FÜA 45.800.- Ft
Kineziológus szóbeli, gyakorlati KIM 42.700.- Ft
Reflexológus írásbeli, szóbeli, gyakorlati REF 54.400.- Ft
Szemtréner szóbeli, gyakorlati SZT 44.600.- Ft

 

A befizetett vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg) a vizsgaszervező intézmény nem téríti vissza!

Szakmai vizsga halasztása:
Szakmai vizsga halasztása külön kérelemre, 10.000,-Ft halasztási díj megfizetése ellenében és a vizsgázó által – kérelmében – megjelölt olyan vizsgaidőszakra történhet, amely esetében a jelentkezési határidő még nem járt le.

Szakmai vizsga általános információk:
Szakmai vizsgát tenni kizárólag sikeres Egészségügyi és Általános természetgyógyászati ismeretek modulvizsgákat követően lehetséges!

A jelentkezési határidőn túl beérkezett jelentkezési dokumentációt a következő vizsgaidőszakra vonatkozó jelentkezésként kezeli intézményünk.
Az egyes természetgyógyászati szakmai vizsgákra (hiánytalan jelentkezési dokumentáció benyújtásával) külön-külön kell jelentkezni!
Jelentkezés, Gyakorlati és/vagy képzési igazolás, nyilatkozat kizárólag az ÁEEK Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által kiadott (www.enkk.hu honlapról letölthető) dokumentumon nyújtható be.

A szakmai vizsgákkal kapcsolatban felmerülő kérdéssel, kéréssel, észrevétellel keresni kell:

REF, FÜA
Vasasné Juhász Éva: termeszetgyogyaszat@aeek.hu; juhasz.eva@aeek.hu, 06-1/919-0343/128 mellék

FIT, AMM, ETT, KIM, SZT, AKU, AFI, BIO

Czető Ágnes: termeszetgyogyaszat@aeek.hu; czeto.agnes@aeek.hu 06-1/919-3334

error: